Nowa Gwiazda

Aplikacja mobilna

Modlitwa

Adoracje

Media

sobota, 17 maj 2014 07:26

JEROZOLIMA

Jerozolimska Gwiazda w Koronie Maryi pojawiła się jako pierwsza… po ludzku rzecz biorąc, niespodziewanie, zaskakując tych, którzy niebawem podjąć mieli nowe zadania  w ramach Dzieła… plan już był gotowy, pozostawało go tylko wypełnić.

Pan Piotr Ciołkiewicz, początkujący, drobny przedsiębiorca z Radomia pod wpływem swojej rodziny, raczej niechętnie zdecydował się pojechać po raz pierwszy na pielgrzymkę do Medjugorje w 1998 roku. Dopiero po latach zdał sobie sprawę i przyznał, że był to najlepszy prezent urodzinowy w Jego życiu… Jak sam to wyraził, narodził się wtedy ponownie, a Jego Mama, Maryja, okryła Go swym macierzyńskim płaszczem, wprowadzając go na niezwykłą drogę…

Kilka lat później, w 2006 roku spotkał w Medjugorje ojca Kazimierza Frankiewicza OFM Conv., franciszkanina, który zajmował się wolontariuszami przybywającymi do Jerozolimy, by adorować Jezusa Eucharystycznego. To, czym podzielił się wtedy z Nim ojciec Kazimierz, znalazło oddźwięk w sercu Pana Ciołkiewicza pełnym wdzięczności za liczne otrzymane łaski. Podczas jednej z cichych adoracji w Medjugorje przyszła Mu myśl, by ufundować monstrancję dla Jerozolimy. Jednakże, nie wiedząc jak zabrać się do rzeczy, skontaktował się z ojcem Albertem Szustakiem, paulinem z Klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie. Ojciec Albert z naciskiem zasugerował, że skoro chodzi        o Jerozolimę, to musi to być coś szczególnego… Myśl ta w pierwszej chwili wywołała poważne obawy Pana Piotra, który uznał, że byłoby to zbyt duże wyzwanie… pokonawszy jednak początkowe wahanie, zdecydował się On spotkać z artystą, który ze względu na dzieła tworzone dla Matki Bożej Jasnogórskiej, nazywany jest Jej „Krawcem”.

Następnie, w tym samym 2006 roku, Pan Ciołkiewicz w towarzystwie paulińskiego zakonnika odbył podróż do Gdańska, by odwiedzić artystę bursztynnika, Pana Mariusza Drapikowskiego.
Owocem tego spotkania trzech mężczyzn reprezentujących trzy pozornie różne światy, którzy mieli jednak wspólny cel – oddanie chwały Bogu – były pierwsze projekty monstrancji dla Jerozolimy. W plątaninie nakreślonych ołówkiem linii, pojawiła się na papierze ażurowa konstrukcja podstawy, a z niej wyłaniająca się Maryja. Ta, która nosząc swego Umiłowanego Syna w swym Sercu, była Jego pierwszą Monstrancją. Profil twarzy Matki, jej zarys oraz otaczające ją nimby przywołują na myśl znaną ikonę Czarnej Madonny z Jasnej Góry. Jednakże w miejscu Dzieciątka trzymanego przez Maryję na lewej ręce, w monstrancji znajduje się Hostia – Żywy Jezus.

Kolejnym etapem było zaprezentowanie projektów w Jerozolimie Egzarsze Ormiańskich Katolików – Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupowi Rafaelowi Minassianowi, ponieważ monstrancja miała być umieszczona w ormiańskokatolickim kościele przy IV Stacji Drogi Krzyżowej.

Wyjazd do Jerozolimy, który miał miejsce w kwietniu 2007 roku spowodował eksplozję niespodziewanych wydarzeń. Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Minassian zaprowadził gości do podziemnej krypty, naprzeciw Figury IV Stacji Drogi Krzyżowej proponując, że mogłaby ona być przeznaczona do adoracji Najświętszego Sakramentu.

W drugiej połowie 2007 roku, Kamil Drapikowski, syn artysty, ukończył studia w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby. Jednym z elementów jego pracy magisterskiej były „Wrota Niebieskiego Jeruzalem”, w których oddźwięk znajdują myśli zawarte w Apokalipsie św. Jana. Pan Mariusz Drapikowski dostrzegł w tym znak pochodzący od Opatrzności. Praca Jego syna mogłaby stać się częścią Tryptyku, o którym myślał. Chrystus jest Bramą, przez którą każdy musi przejść by osiągnąć Wieczność, to znaczy Nową Jerozolimę. To byłby motyw ukazany na skrzydłach zamkniętego Ołtarza. Zaś wnętrze, ukazujące się po jego otwarciu, wypełnione byłoby Światłem, którego źródłem jest Chrystus, wystawiony w centralnie umieszczonej monstrancji.

Gotowy projekt, mocno osadzony w symbolice biblijnej, zaprezentowany został ormiańskiemu Egzarsze w styczniu 2008 roku. Ks. Arcybiskup Minassian był nim zachwycony. Ponad to, pomiary wykonane w kaplicy potwierdziły, że „Wrota Niebiańskiej Jerozolimy” Kamila Drapikowskiego, choć zaprojektowane zupełnie niezależnie, idealnie pasują do kaplicy przy IV Stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. Spotkanie to wydało jeszcze jeden ważny owoc: pomysł stworzenia Międzynarodowego Centrum Modlitwy o Pokój.

W świetle tych niespodziewanych wydarzeń stało się jasnym, że konieczne jest utworzenie stowarzyszenia, które wspierałoby tę wyjątkową inicjatywę zarówno modlitewnie jak i materialnie. I tak 11 grudnia 2008 roku swoją statutową działalność rozpoczęło Stowarzyszenie o nazwie „Communita Regina della Pace”.

Praca nad Ołtarzem została zakończona w sierpniu 2008 roku. Należy tu podkreślić, iż materialnemu powstawaniu „Tryptyku Jerozolimskiego” towarzyszyła szczera i żarliwa modlitwa wielu oddanych sprawie osób. W tym szturmie modlitewnym uczestniczyli oczywiście artyści oraz inicjatorzy Dzieła, jak również liczni wolontariusze, którzy przyłączyli się do tego wołania do Boga. Wśród nich znalazło się wiele osób niepełnosprawnych oraz osoby umierające, które ofiarowały swoje cierpienia w tej intencji.     W końcu, setki Mszy Świętych zostało odprawionych w Jerozolimie, na Jasnej Górze w Częstochowie, Meksyku oraz w innych częściach świata.

„Tryptyk Jerozolimski” został poświęcony przez ówczesnego Papieża Benedykta XVI w dniu 28 stycznia 2009 roku w czasie Audiencji Generalnej. Ojciec Święty udzielił swego błogosławieństwa Stowarzyszeniu oraz Dziełu przez nie prowadzonemu i zapewnił o swojej modlitwie w intencji tej inicjatywy.

Zanim Ołtarz ostatecznie dotarł do swojego miejsca przeznaczenia w Jerozolimie, peregrynował do wielu sanktuariów i katedr w Polsce i w Niemczech, gdzie organizowane były adoracje w intencji pokoju w Jerozolimie i na świecie. Wiele osób gromadziło się, by modlić się wspólnie o dar pokoju w ludzkich sercach, w rodzinach   i na całym świecie. Peregrynacja wydała obfity owoc duchowy w postaci powstających grup modlitewnych oraz kaplic adoracji tworzonych na terenie parafii. Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ołtarzu „Tryptyk Jerozolimski” przy IV Stacji Drogi Krzyżowej została uroczyście zainaugurowana 25 marca 2009 roku, w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.

Pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność wszystkim Państwu, którzy zdecydowali się wesprzeć Dzieło „12 Gwiazd” duchowo bądź materialnie. Wkład ten jest dla nas naprawdę ogromnie cenny. Niech sprawa pokoju na świecie nigdy nie będzie nam obojętna. Czyńmy również wszystko, co w naszej mocy, by pielęgnować korzenie naszej wiary w Ziemi Świętej, aby nasza chrześcijańska tożsamość była tam zachowana.

Gwiazdy

Betlejem
Medjugorje
Namyang
Oziornoje
Yamoussoukro
Kibeho

Multimedia

Polecamy

stat4u
Copyright