Aplikacja mobilna

Modlitwa

Adoracje

Media

poniedziałek, 06 listopad 2017 11:29

NAJNOWSZA GWIAZDA W KORONIE KRÓLOWEJ POKOJU JUŻ ROZBŁYSŁA W KOREI POŁUDNIOWEJ

Dnia 14 października 2017 odbyła się uroczysta inauguracja Centrum Modlitwy o Pokój na świecie w koreańskim Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang.

Rozpoczęła się ona Mszą Św. koncelebrowaną, pod przewodnictwem JE Biskupa Matthiasa Ri Iong-Hoon – Ordynariusza Diecezji Suwon. W koncelebrze wzięli udział ponadto: JE ks. Arcybiskup Tomasz Peta, Metropolita Astany, Duchowy Moderator Stowarzyszenia „Communita Regina della Pace”, JE Biskup Senior Paul Choi Deok-ki, założyciel Parafii w Namyang, ks. Francesco Xavier Sang Gak Lee, obecny Kustosz Sanktuarium, jak również kilkunastu księży koreańskich.


Na uroczystość przybyli również zaprzyjaźnieni Księża Pallotyni: przedstawiciel Centrum Modlitwy o Pokój w Yamoussoukro, ks. Dariusz Sala SAC oraz Delegat Księży Pallotynów ks. Jarosław Kamieński SAC.


Swoją obecnością uświetnił to wydarzenie Pan Konsul Maksymilian Zych, z Ambasady RP w Korei Południowej. Nie zabrakło również delegacji przedstawicieli samego Stowarzyszenia.


W inauguracji wzięli udział licznie zgromadzeni wierni Kościoła Koreańskiego, którzy dali wyraz swego mocnego poparcia dla idei oraz czynnego zaangażowania w dzieło wypraszania pokoju dla świata poprzez adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Celebrację Mszy Św. poprzedziła modlitwa różańcowa, natomiast bezpośrednio po niej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Pan Jezus adorowany był w Monstrancji będącej elementem Ołtarza Eucharystycznego „Adoratio Domini in Unitate et Pace”, który stanowi materialny znak włączenia Sanktuarium w Namyang do Dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”.


Kolejnym punktem w programie uroczystości była procesja eucharystyczna z Monstrancją do Kaplicy, w której zainstalowany został Ołtarz. Po umieszczeniu Monstrancji w Ołtarzu odbyła się krótka modlitwa o pokój i pojednanie w Korei Południowej oraz we wszystkich ludzkich sercach.
Należy podkreślić, że inauguracja koreańskiej „Gwiazdy w Koronie Maryi” wpisuje się w rok obchodów 100 – lecia objawień Matki Bożej w Fatimie jako odpowiedź na Jej wezwanie do modlitwy o pokój na świecie.


Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” jest niezwykle wdzięczne Opatrzności Bożej za wskazanie Sanktuarium w Namyang jako szczególnego miejsca modlitwy. Pragniemy również wyrazić naszą wdzięczność JE ks. Biskupowi Matthiasowi Ri Iong-Hoon za przyjęcie naszej propozycji wspólnego utworzenia Centrum Modlitwy na terenie Diecezji Suwon. Włączenie się narodu koreańskiego do tej inicjatywy, w ramach dzieła „12 Gwiazd”, jest dla nas ogromną radością.


Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” przy współpracy z Kościołem Katolickim Korei Południowej.

Gwiazdy

Betlejem
Medjugorje
Oziornoje
Yamoussoukro
Kibeho

Multimedia

Polecamy

stat4u
Copyright