Nowa Gwiazda

Aplikacja mobilna

Modlitwa

Adoracje

Media

Medjugorje Teksty

Do tajemnicy Eucharystii odnosi się wiele orędzi z Medziugorja. Także i tutaj Matka Boża przekazywała swoje słowa w prosty, zrozumiały dla wszystkich sposób; nie stosowała wysublimowanych pojęć teologicznych. Jak zauważa Marija Stelzer-Dugandžić[1]: w przesłaniach z Medziugorja nie występuje chorwackie słowo Euharistija (Eucharystia). Analizując te orędzia można natomiast stwierdzić, że Matka Boża używała słów i zwrotów: sveta misa (Msza św.)[2], Presvety Oltarski Sakramenat (Najświętszy Sakrament Ołtarza), który mamy adorować (adoracja to po chorw. klanjanje)[3].

Fragment rozprawy doktorskiej z teologii pastoralnej ks. Macieja Arkuszyńskiego "WZÓR ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W OBJAWIENIACH Z MEDZIUGORJA (1981-2008)"  Warszawa 2008.

Medziugorskie orędzie pokoju i tytuł objawiającej się Matki Bożej – Królowej Pokoju należy odczytać w historycznym, kulturowym i religijnym kontekście geograficznego miejsca ukazywań się Gospy.

Monstrancja została wykonana w gdańskiej pracowni Mariusza Drapikowskiego. Do jej wykonania użytych zostało dwanaście meteorytów. Ich nieziemskie pochodzenie symbolizuje wieniec z „gwiazd dwunastu”. Monstrancja ma swym wyglądem i konstrukcją nawiązywać do nadprzyrodzonego wizerunku Maryi, która w swym sercu nosi Chrystusa, swojego syna. Swoją symbolikę mają również barwy kamieni, których użyto do powstania Monstrancji np.: kolor biały – określa czystość i wieczną chwałę, żółty – majestat i chwałę Boga, zielony – dziewictwo i nadzieję, błękit – wierność, nieskazitelność, bezpośrednie obcowanie z Bogiem.
 
Kustodium, w którym jest umieszczona Eucharystia można wysunąć z monstrancji i umieścić w osobnej podstawie z przeznaczeniem do błogosławieństwa lub przeniesienia do tabernakulum. Wysokość monstrancji wynosi 1,5 m, a z tronem do przenoszenia i ustawiania 1,85 m. Waga samej kryształowej monstrancji – 25 kg, waga podstawy, w której jest umieszczona 20 kg. Do wykonania użyto szlachetne kamienie i kruszce.

Strona 2 z 2

Gwiazdy

Betlejem
Medjugorje
Namyang
Oziornoje
Yamoussoukro
Kibeho

Multimedia

Polecamy

stat4u
Copyright