Nowa Gwiazda

Aplikacja mobilna

Modlitwa

Adoracje

Media

Medjugorje Teksty

W orędziach, które przekazują osoby widzące w Medjugorie, Matka Boża nieustannie prosi nas o modlitwę w intencji pokoju na świecie, który możemy budować zaczynając od własnego nawrócenia, modlitwy w rodzinie, czytania Pisma świętego. Prosi o czas poświecony na spotkanie z Jezusem, chwilę adoracji, ciszy i refleksji nad swoim życiem przed Obliczem Pana. Wsłuchujmy się w Jej słowa i podejmujmy wezwania, aby pokój serca i miłość Chrystusa wypełniały naszą codzienność i przyczyniały się do pojednania i pokoju na świecie.

1. Przed nadejściem Chorwatów

Sądząc po jaskiniach, które znajdują się na terenie Brotnja, więc i parafii Medziugorje nie można wykluczyć, że człowiek żył tu przed epoką kamienia łupanego. Istnieją wykopaliska z końca epoki kamienia łupanego potwierdzające - istnienie kultury przed ilyrskiej na tym terenie. Na początku epoki brązu pojawiają się plemiona ilyryjskie. O życiu Ilyrów na tych terenach świadczą miedziane przedmioty znalezione na tych terenach. Z tego okresu pochodzą osady na wzgórzach, tzw. gradine, okrągłe lub kwadratowe. Niekiedy były otoczone podwójnymi murami. Najlepiej zachowane pozostałości dawnych osad to groby dawnych dostojników rodowych. Wiele ich możemy zobaczyć w Brotnje i w Medziugorju.

Fragment rozprawy doktorskiej z teologii pastoralnej ks. Macieja Arkuszyńskiego "WZÓR ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W OBJAWIENIACH Z MEDZIUGORJA (1981-2008)"  Warszawa 2008.

Fragment rozprawy doktorskiej z teologii pastoralnej ks. Macieja Arkuszyńskiego "WZÓR ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W OBJAWIENIACH Z MEDZIUGORJA (1981-2008)"  Warszawa 2008.
 

 Fragment rozprawy doktorskiej z teologii pastoralnej ks. Macieja Arkuszyńskiego "WZÓR ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W OBJAWIENIACH Z MEDZIUGORJA (1981-2008)"  Warszawa 2008.

Strona 1 z 2

Gwiazdy

Betlejem
Medjugorje
Namyang
Oziornoje
Yamoussoukro
Kibeho

Multimedia

Polecamy

stat4u
Copyright