Nowa Gwiazda

Aplikacja mobilna

Modlitwa

Adoracje

Media

poniedziałek, 16 marzec 2015 21:42

Adoracja w Wałbrzyskim Sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego potrwa do 6 kwietnia.

15 marca 2015 roku o godz. 13:00, w Sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu, pod przewodnictwem biskupa świdnickiego Ignacego Deca, zainaugurowana zostanie adoracja w intencji pokoju przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w ołtarzu „Donum Caritas et Pax".

Donum Caritas et Pax (Dar Miłości i Pokoju) - to trzeci, wpisujący się w dzieło Dwunastu Gwiazd w koronie Matki Bożej, ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu. Został on przygotowany dla Bazyliki Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Jest on materialnym znakiem propagowanej przez Communita Regina Della Pace (Stowarzyszenie Królowej Pokoju) misji apostolstwa adoracji Najświętszego Sakramentu, której istotą jest zachęcanie do modlitwy w intencji pokoju. Symbol Dwunastu Gwiazd jest w tym wypadku ikonograficznym odniesieniem do obrazu Maryi obleczonej w koronę z gwiazd dwunastu, która przyniosła światu Zbawiciela – Króla Pokoju.
Szczególną zachętą do podjęcia misji apostolstwa modlitwy adoracyjnej stało się nauczanie św. Jana Pawła II, który podkreślał, iż napełnia ona ludzkie serca pokojem, będącym siłą Bożej Łaski rozprzestrzeniającej się w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym.


Pierwszym Ołtarzem-Gwiazdą jest Tryptyk Jerozolimski, zainstalowany w Czwartej Stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie 25 marca 2009 roku.
Druga z Gwiazd – Gwiazda Kazachstanu – to ołtarz, umiejscowiony w kaplicy sanktuarium Królowej Pokoju w Oziornym w Kazachstanie, przed którym 2 lipca 2014 roku modlitwę o pokój zainaugurował kardynał Robert Sarah.


Zarówno Tryptyk Jerozolimski (28.I.2009 r.), jak i Gwiazda Kazachstanu (10.X.2012 r.) zostały pobłogosławione w Watykanie przez Papieża Benedykta XVI. Ojciec Święty za każdym razem zapewniał o osobistym, modlitewnym włączeniu się w tą inicjatywę, polecając Bogu zarówno dzieła, sprawę której służą, jak i wszystkich, którzy włączą się w krucjatę modlitwy o pokój.


Ołtarz Donum Caritas et Pax przeznaczony jest do afrykańskiego sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, do miejsca, o którym tak napisał św. Jan Paweł II w Orędziu na III Światowy Dzień Chorego (11.II.1995 r.): Spotkanie... w sanktuarium maryjnym w Yamoussoukro skłania do refleksji nad związkiem między cierpieniem a pokojem. ...gdy nie ma pokoju, szerzy się wśród ludzi cierpienie, a śmierć umacnia swoje panowanie.


Ołtarz wykonany został przez grupę artystów z gdańskiej pracowni DRAPIKOWSKI STUDIO. Podkreślają oni zgodnie, że inspirację do tego rodzaju prac czerpią z modlitewnego spojrzenia na wyjątkowe źródło, jakim jest Ewangelia. W realizacji ołtarza „Donum Caritas et Pax" nieprzypadkowo wykorzystany został wizerunek Całunu Turyńskiego, o którym Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział w 2010 roku, iż jest on: szczególnym obrazem Ewangelii.


Całun Turyński jest bowiem wyjątkowym materialnym świadkiem ukazującym istotę historii zbawienia, gdyż przedstawia Człowieka ukrzyżowanego, torturowanego, a przy tym Zmartwychwstałego.


Charakterystyczna dla wszystkich ołtarzy adoracji jest postać Maryi. W poprzednich dwóch realizacjach (Tryptyk Jerozolimski i Gwiazda Kazachstanu) Matka Boża przedstawiona była jako monstrancja tuląca do serca żywego Chrystusa Eucharystycznego, tutaj zaś przyobleczona jest we fragment Całunu, jako Współcierpiąca, Pieta, jednocześnie wskazująca na żywego Syna pod postacią Chleba. Tym gestem wydaje się mówić, że On jest Bogiem miłosiernym, który gotowy jest wysłuchać próśb każdego, kto zechce powierzyć Mu swoje troski. On jest Światłością Świata, Promieniem Nadziei w ciemności ludzkich trudności i cierpień.


Odnosząc się do tej symboliki artyści gdańscy zastosowali specjalną technikę wykorzystania światła, które załamując się w krysztale tak, iż pozostaje widoczne nawet w mroku, wyraża ową tajemnicę przejścia z ciemności do światła – ze śmierci do życia.


Czas adoracji Najświętszego Sakramentu w wałbrzyskim sanktuarium wpisuje się nie tylko w peregrynacyjną drogę napełniania tego wyjątkowego naczynia przeznaczonego do Yamoussoukro modlitwą w intencji pokoju, ale w ogólnoświatową krucjatę, by szerzyć Chrystusowy Pokój, nie taki jak oferuje świat, lecz ten, który buduje autentyczne więzi między ludźmi, między narodami, a którego fundamentem jest Przykazanie Miłości.

Gwiazdy

Betlejem
Medjugorje
Namyang
Oziornoje
Yamoussoukro
Kibeho

Multimedia

Polecamy

stat4u
Copyright