Wydrukuj tę stronę
wtorek, 26 kwiecień 2016 21:34

Rocznica kanonizacji Papieży pokoju

Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II miała miejsce 27 kwietnia 2014 w Watykanie na Placu Świętego Piotra, podczas której dwaj błogosławieni papieże zostali ogłoszeni świętymi Kościoła katolickiego.

Była to pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku i zarazem pierwsza kanonizacja głowy Kościoła od czasu kanonizacji Piusa X w 1954.

W uroczystości wzięły udział 62 delegacje zagraniczne, oraz biskupi, księża, siostry zakonne i świeccy z całego świata. Najliczniejszą delegację – złożoną z 68 biskupów – przysyłał Episkopat Polski.

Byli to papieże, którym szczególnie bliskie było nauczanie ukierunkowane na pokój i pojednanie.

Jan XXIII ósmą i ostatnią encyklikę nazwał "Pacem in Terris" (Pokój na ziemi). Ogłoszona była 11 kwietnia 1963 roku i wzywała do zaprzestania wyścigu zbrojeń oraz pokoju wśród narodów. Jan XXIII wskazał w niej cztery fundamenty pokoju oraz stosunków między państwami: prawdę, sprawiedliwość, miłość i wolność oraz stwierdził, że obowiązkiem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących, jest ich obrona oraz krzewienie.

Również pokój jako dar Boży i zadanie stojące przed każdym człowiekiem była jedną z najważniejszych wartości dla Jana Pawła II, co zaznaczał od początku pontyfikatu. Cały pontyfikat Papieża stał pod znakiem działań ekumenicznych, zarówno w wymiarze dialogu międzyreligijnego, jak i w wymiarze działań na rzecz budowy pokoju między religiami i narodami.