Nowa Gwiazda

Aplikacja mobilna

Modlitwa

Adoracje

Media

sobota, 17 maj 2014 07:30

OZIORNOJE

OZIORNOJE – HISTORIA

Oziornoje, to niewielka osada położona pośród Kazachskiego Stepu, przykład tego, jak Bóg potrafi przemienić pustkowie w piękny Ogród Maryi… Pierwsi mieszkańcy przybyli tu wbrew sobie w 1936 roku, w czasach stalinizmu. Byli to bezprawnie przesiedleni Polacy z Ukrainy. Powitała ich rozległa, niezamieszkała równina … Pierwsze lato przetrwali w namiotach, do czasu gdy przed nadejściem zimy, przy nieocenionej pomocy Kazachów, zdołali zbudować proste ziemianki.

Ich wolność osobista była ograniczona. Ówczesne władze zabroniły im wyjazdów bez przepustek, zmuszeni byli również meldować się u tamtejszych władz sowieckich. Głód i choroby dziesiątkowały ludność. Repatrianci nie przetrwaliby, gdyby nie ich żywa wiara. Wśród nielicznych przedmiotów osobistych, było jednak coś, co zabraliby ze sobą wszędzie, wbrew jakimkolwiek ograniczeniom. Był to duch modlitwy, zwłaszcza modlitwy różańcowej.

Głód wzmógł się jeszcze bardziej w 1941 roku, kiedy wybuchła wojna między Stalinem i Hitlerem, a żywność rekwirowana była na potrzeby frontu. Mieszkańcy Oziornoje zaczęli wtedy modlić się, indywidualnie oraz wspólnie, odmawiając potajemnie różaniec. Ich ufna modlitwa została wkrótce wysłuchana i w dniu Uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, 25 marca 1941 roku tuż obok wioski zaczęło się tworzyć wielkie i głębokie jezioro. Wkrótce zapełniło się tak obficie rybami, że mogli wyżywić się nimi nie tylko oni sami, ale również mieszkańcy innych miejscowości. Obecnie w miejscu jeziora stoi figura Matki Bożej z Rybami, wykonana w Polsce i poświęcona przez św. Jana Pawła II podczas jednej z Jego Pielgrzymek do Polski.

OZIORNOJE – DZIŚ

Obecne Oziornoje jest zupełnie inne. Liczy zaledwie ok. 600 mieszkańców, ale domy są schludne i zadbane, każdy ma swój mały przydomowy ogródek i warzywniak. Świątynia też tu jest. Owoc mozolnej budowy, poprzedzonej długimi latami bolesnego wyczekiwania na pozwolenie… Konsekrowana została w 1993 roku przez Jego Ekscelencję ks. Arcybiskupa Jana Pawła Lengę, który przez lata posługiwał w Kazachstanie. Nim to nastąpiło, w 1991 roku ks. Nico Hogland z Holandii ofiarował dla Oziornoje figurę Matki Bożej, prosząc by nazwano ją Matką Bożą Królową Pokoju. Pragnienie jego zostało spełnione i tym samym Królowa Pokoju przybyła by założyć swe Królestwo w tej krainie tak bardzo spragnionej pokoju. Jej skromna obecność zaakcentowana została niebawem ponownie, dla dobra wszystkich. W 1994 roku Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Jan Paweł Lenga ogłosił Maryję Królową Pokoju główną Patronką Kazachstanu i całej Azji Centralnej. Rok później zawierzył on w szczególny sposób Kazachstan Jej macierzyńskiej opiece, a św. Jan Paweł II odnowił ten akt zawierzenia podczas swej wizyty duszpasterskiej do tego kraju w 2001.

Jedną z najpiękniejszych inicjatyw w Oziornoje jest Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpoczęta 25 marca 1996 roku. Trwa ona odtąd nieprzerwanie, do dziś dnia. Niewątpliwie ta wytrwała modlitwa u stóp Jezusa Eucharystycznego przyczyniła się do utworzenia w Oziornoje Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju. Każdego roku, od wiosny do jesieni, a szczególnie latem, na lipcowy odpust Matki Bożej Królowej Pokoju (7 lipca) oraz w sierpniu na Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia) do Sanktuarium przybywają liczne autokarowe oraz piesze pielgrzymki. Również w sierpniu w Oziornoje, dzięki Wspólnocie Błogosławieństw, ma swoje święto przybywająca z różnych stron kraju i zagranicy młodzież.

Pustkowie przemienione zostało w piękny Ogród Maryi… A kolejne błogosławieństwa miały wkrótce spłynąć na tę niewielką osadę, oddaloną wprawdzie od cywilizacji, ale niezapomnianą przez Boga….

KOLEJNA GWIAZDA W KORONIE MARYI

Św. Jan Paweł II w swojej książce zatytułowanej „Wstańcie, chodźmy”, przypomina swe prorocze słowa wypowiedziane w Manili w 1995 roku podczas swojej drugiej wizyty na Filipinach: „Azja: oto nasze wspólne zadanie na Trzecie Tysiąclecie!”. Świadome tego wezwania, Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” z radością przyjęło zaproszenie skierowane do nas przez posługującego w Kazachstanie Jego Ekscelencję ks. Arcybiskupa Tomasza Petę, by utworzy
 tam kolejne Centrum Modlitwy o Pokój.

Wstępne rozmowy z Kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje oraz ówczesnym jego proboszczem ks. Lucjanem Pocałuniem pomogły nam poznać charakter miejsca poprzez jego historię. Następnie, w sierpniu 2010 roku odbyliśmy pierwszą podróż do tego miejsca, gdzie serdecznie kocha się Maryję. Byliśmy pod wrażeniem atmosfery sacrum tej ziemi… Otwarta przestrzeń Stepu doprowadziła nas w końcu do miejsca, gdzie niebo styka się z ziemią. Zobaczyliśmy w tym punkcie dwie wieże kościelne Oziornoje…

W kolejnym roku, 3 lipca 2011 roku na zaproszenie Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Tomasza Pety, wzięliśmy udział w Kongresie Maryjnym w Pietropawłowsku i Oziornoje. Wtedy to Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje przyjęte zostało do Dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”.

„GWIAZDA KAZACHSTANU”

Wkrótce nasze Stowarzyszenie przekazało Ołtarz Adoracji Eucharystycznej o nazwie „Gwiazda Kazachstanu”, wykonany w pracowni „Drapikowski Studio” w Gdańsku.

Realizacja wizji artystycznej to imponujący pięcioskrzydłowy ołtarz (pentaptych), który posługując się językiem artystycznym, przedstawia nieprzeniknioną tajemnicę oraz głębiny Bożego Miłosierdzia. Wszechstronne i bogate inspiracje duchowe zaczerpnięte zostały między innymi z kart Ewangelii św. Łukasza, zwanej Ewangelią Miłosierdzia, jak również z Tryptyku Rzymskiego św. Jana Pawła II. Stąd przed otwarciem, ołtarz przedstawia postaci Abrahama i jego syna Izaaka (to odzwierciedlenie starotestamentalnej historii próby jakiej poddał Bóg Abrahama prosząc o ofiarę z jego jedynego syna Izaaka). Ponad to ukazane są również postaci współczesnych Apostołów Miłosierdzia, św. Siostra Faustyna oraz św. Jan Paweł II. Natomiast po otwarciu, centralnie ukazuje się piękna scena, Maryja obejmująca czule swego Syna, Jezusa, obecnego w Eucharystii.

Gdy tylko Ołtarz był gotowy, przede wszystkim, zawieźliśmy go do Watykanu, by prosić o błogosławieństwo Ojca Świętego. Nasze pragnienie spełniło się 10 października 2012 roku kiedy „Gwiazda Kazachstanu” została pobłogosławiona przez ówczesnego Papieża Benedykta XVI. Teraz ołtarz mógł wyruszyć na peregrynację po polskich katedrach i sanktuariach. Wszędzie gromadziły się wielkie rzesze ludzi pełnych zapału do modlitwy i adoracji Jezusa Eucharystycznego w intencji o pokój na świecie. Widok tak wielu osób rozumiejących palącą potrzebę modlitwy w tej konkretnie intencji był dla nas wielką radością. Trwałym owocem tej peregrynacji są nowe grupy modlitewne w parafiach oraz kaplice adoracji tworzone w duchowej łączności z Dziełem „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”.

Kolejny rok, 2013, naznaczony był bardzo ważnym dla nas wydarzeniem. 3 maja, w uroczystość Maryi Królowej Pokoju, w Jasnogórskim Sanktuarium Czarnej Madonny, Ołtarz został oficjalnie przekazany Kościołowi w Kazachstanie. Uroczystość ta odbyła się w jedności z Episkopatem Polski oraz przy udziale Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Tomasza Pety (Metropolity Astany, stolicy Kazachstanu) oraz Jego Ekscelencji Ambasadora Kazachstanu w Polsce, Pana Erika Utembajewa.

Należy nadmienić, że Adoracja Eucharystyczna w Astanie rozpoczęta została w roku 2002, podczas gdy uroczysta inauguracja Adoracji Eucharystycznej w Ołtarzu „Gwiazda Kazachstanu” miała miejsce podczas Pierwszego Kongresu Eucharystycznego w Katedrze Metropolitalnej w Astanie, 6 oraz 7 lipca 2013 roku. Pośród obecnych znaleźli się: ówczesny Prymas Polski, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski Azji Środkowej, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Miguel Maura Buendia, Przewodniczący Komitetu do Spraw Religii, Pan Lama Sharif (przedstawiciel władz lokalnych) jak również przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.

2 lipca 2014 została rozpoczęta adoracja Najświętszego Sakramentu w Ołtarzu „Gwiazda Kazachstanu” jako kontynuacja adoracji prowadzonej w Oziornoje nieprzerwanie od 25 marca 1996. To wtedy praktycznie Sanktuarium stało się Gwiazdą w Koronie Maryi Królowej Pokoju. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych: Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu do Spraw Religii w Pietropawłowsku oraz Akim (Szef) Rejonu (Powiatu) Tajynsza.

„Rozświetlenie Gwiazdy Kazachstanu” rozpoczęło się celebracją uroczystej Eucharystii sprawowanej przez Jego Eminencję Kardynała Roberta Sarah, Prefekta Papieskiej Rady „Cor Unum” z Watykanu. Kardynał Sarah podkreślił znaczenie promowania idei modlitwy o pokój na świecie. Zaapelował również o troskę i modlitwę w intencji stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich w Afryce. Prezes Stowarzyszenia „Communita Regina della Pace”, Pan Piotr Ciołkiewicz w swoim przemówieniu zauważył, że Ołtarz jest darem ofiary i modlitwy wielu Polaków dla Kazachstanu. Zwracając się do Przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich w Kazachstanie, powiedział: „Chciałbym podziękować Arcybiskupowi Tomaszowi Pecie, że nas tutaj zaprosił, aby z tym dziełem na rzecz pokoju przyjechać do Oziornoje”.

Ołtarz „Gwiazda Kazachstanu” znalazł swoje miejsce w nowo wybudowanej kaplicy przy Sanktuarium. Od momentu jej konsekracji, modlitwa oraz adoracja Najświętszego Sakramentu trwają tam nieprzerwanie, codziennie od godziny 10 rano do 18 wieczorem. Jak poinformował nas o. Tomasz Bartczak, Kustosz Sanktuarium, wielu parafian zapisuje się na 2-godzinne bloki adoracji, niektórzy z nich częściej niż raz w miesiącu. Również siostry zakonne oraz księża wspierają ich w modlitwie. Każdego dnia odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia, w modlitewnej łączności ze Stowarzyszeniem „Communita Regina della Pace” oraz w jedności z innymi miejscami na świecie, gdzie płynie modlitwa o pokój.

Pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność wszystkim tym z Państwa, którzy wspierają Dzieło zarówno duchowo jak i materialnie. Bez Waszego wkładu Dzieło to nie byłoby możliwe. Niech Boże błogosławieństwo będzie nagrodą dla każdego i każdej z Was.

Pragniemy również serdecznie zaprosić wszystkich do włączenia się w łańcuch serc szczerze błagających Boga o pokój na świecie. Można w tej intencji ofiarować Godzinę Świętą, przyjąć Komunię Świętą, odmówić różaniec lub ofiarować swoje cierpienia. Świat bardzo tego potrzebuje. Zapraszamy również do kontaktu z nami pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gwiazdy

Betlejem
Medjugorje
Namyang
Oziornoje
Yamoussoukro
Kibeho

Multimedia

Polecamy

stat4u
Copyright